Škola hrou? S moderními technologiemi je to snadné

Často se mluví o tom, že zaujmout dnešní žáky a studenty výkladem je čím dál těžší. A stále více se mluví o tom, že zapojení moderních technologií může být účinnou pomůckou k dosažení interaktivnější a přitažlivější výuky. Podmínkou úspěchu je však zvolení vhodných nástrojů a dobrá příprava učitelů.

Ve školní praxi totiž jednoznačně platí, že pouze promyšlené a smysluplné využívání technologií může vést k výsledkům, které překonají možnosti tužky a papíru. Přitom současná mladá generace už vyrostla v době technického boomu a seznamovala se s počítači, mobilními telefony a tablety téměř od peřinky. Školy a učitelé jsou s technologickými novinkami tradičně opatrnější.

Omezené rozpočty škol vyžadují při nákupu technologií jistou zdrženlivost. Ředitelé školy musí přemýšlet nejen o tom, jak mohou technologie pomoci zlepšit kvalitu výuky, ale jak zároveň zajistit co nejjednodušší začlenění novinek do stávající síťové infrastruktury. Moderní technologie se naštěstí již ve školách rozšířili z hodin informatiky a výpočetní techniky i do dalších předmětů. Poměrně běžně se dnes ve třídách setkáme s počítači a interaktivními tabulemi. K těm poslední dobou přibývá jedna novinka – tablety.

Dětské nemoci minulostí

Pro úspěšné zapojení tabletů do výuky je klíčový výběr zařízení. Přestože jsou dnes velmi populární, škola by při jejich nákupu měla kromě ceny, která je samozřejmě důležitým ukazatelem, zvažovat i další parametry – jak technické, tak i praktické.

Dlouho byly totiž tablety velkým lákadlem zejména pro učitele nadšené do technologií, jejich většímu rozšíření do škol stála v cestě řada dětských nemocí, ať již šlo o nepřipravenou multilicenční politiku, chybějící nástroje pro hromadnou správu a podobně.

Může jít třeba o to, jaké jsou pro konkrétní platformu k dispozici výukové programy, jaké nabízí nástroje pro spolupráci nebo třeba jak se dají tablety využít pro další školní i mimoškolní činnosti. Problém byl často i operační systém, který byl odlišný od toho, který využíval zbytek školního vybavení. Výrazným posunem v tomto směru byl nástup platformy Windows na pole tabletů. Jejím velkým plusem pro školy (a nejen pro ně) je fakt, že na těchto tabletech lze využívat stejné aplikace, jaké využívají na noteboocích či dalších školních počítačích. Žáci si tak nemusí zvykat na nové prostředí, protože operační systém už důvěrně znají.

Mají také k dispozici standardní aplikace a známé prostředí, ať jde již o Internet Explorer nebo třeba sadu Office. „Učitelé i žáci mohou těžit z toho, že i na tabletu zůstávají v prostředí, které důvěrně znají. A místo zdolávání tajů nového operačního systému mohou začít zařízení hned naplno používat,“ říká Lukáš Křovák, specialista na operační systémy ve společnosti Microsoft.

Skvělým doplňkem pro sdílení dokumentů a spolupráci, který mohou využít učitelé při výuce, je pak internetové úložiště OneDrive v kombinaci s aplikacemi Office, k němuž lze přistupovat nejen ze zařízení s Windows, ale i ze všech jiných zařízení. Windows tablety přitom mají standardní výstupy, takže je do školní sítě lze připojit jako jakýkoli jiný počítač a není třeba pro jejich nasazení nijak zásadně měnit stávající počítačovou síť.

Univerzál, který vydrží

Další úskalí tabletů se může skrývat v připojení klávesnice. Ta je v řadě případů externí a dokupuje se zvlášť. To znamená opět další investice, další položku servisu a nastavení. Přitom je zřejmé, že pro vážnější práci je klávesnice potřeba. To by ostatně měli mít na paměti i rodiče, pokud se rozhodnou pořídit tablet svému potomkovi. Dříve či později budou totiž čelit potřebě notebooku na vážnější práci. Do podobné situace se dostávají i ředitelé, kteří uvažují o tom, že by tablety nahradili notebooky či stolní počítače, které mají k dispozici učitelé pro svou práci.

Zajímavou alternativou jsou ale v tomto směru právě tablety s operačním systémem Windows. Velká většina zařízení s Windows 8 se prodává přímo s tak zvanou dokovací stanicí a klávesnicí. Zastrčením displeje do stojánku se tablet promění v plnohodnotný notebook s klávesnicí, po vyndání ze základny s ním lze pracovat prostřednictvím dotykové obrazovky.

Otevření dveří do budoucna

Oproti notebooku je ale tablet mnohem skladnější, takže žáci nemají žádný problém s jeho přenášením. Snadno tak mohou ve studiu pokračovat i doma, mohou on- line spolupracovat se spolužáky na řešení zadaných úkolů, ale také tablet využít i ve volném čase. Například na plánování volnočasových aktivit, hledání informací a podobně. Naučí se s ním tak zcela přirozeně pracovat. Přestávají jej vnímat jako hračku, ale spíše je pro ně pracovním nástrojem.

Tato skutečnost může dětem zásadně pomoci v jejich kariérním životě – až budou vstupovat na trh práce, bude neschopnost pracovat s počítačem a používat moderní technologie zásadním sociálním handicapem. „Mnozí z nás využívají moderní technologie denně v práci i běžném životě. Internet i počítače nám v mnohém zjednodušují život. Pokud však dojde na otázku využívání moderních technologií dětmi, jsme najednou bezradní a nevíme, jak postupovat,“ vysvětluje například dětská psycholožka Anna Páchová.

Samozřejmě, že se občas setkáme i s předsudky o škodlivosti počítačů a technologií vůbec. Odpovědnost ale není na technologiích, ale především na dospělých (ať již jde o rodiče nebo učitele) samotných. Je především jejich úkolem zajistit, aby než mladý člověk pobere dostatek rozumu, byl v co největší míře poučen o rizicích ať už to jsou rizika pohybu na Internetu nebo nutnosti kombinace práce s počítačem a fyzického pohybu, ale zároveň aby mu nezavřeli cestu k budoucímu rozvoji.

Celá řada výzkumů ve Spojených státech navíc ukazuje, že setkání s počítači od relativně raného věku může mít i velmi pozitivní vliv. Například výzkum amerického psychologa McCarricka ukazuje, že děti pracující v období mezi čtyřmi a šesti lety s počítačem vykázaly lepší výsledky v polovině z osmi testů zaměřených na poznávací schopnosti.

Zábavnější hodiny

Snadná přenosnost a ovladatelnost tabletů zároveň otevírá učitelům zcela nový (a často netušený prostor) pro inovativní pojetí výuky. Žáci si mohou pochopitelně na tabletech přehrát připravený obsah, ale to by bylo trochu málo.

Současné technologie umožňují například sdílení obrazovky. Žáci tak mohou prostřednictvím tabletů spolupracovat například na úloze, a na tabuli přímo sledovat, jak v jejím řešení postupují kupředu. Stejně tak může učitel velmi snadno proměnit tablet v hlasovací zařízení a uspořádat malé třídní „referendum“ nebo nechat žáky volit z možných odpovědí. Přímo na tabuli se pak okamžitě objeví výsledky. Do výuky se tak každou chvíli může zapojovat doslova celá třída, nikdo nezůstává opomenut či odstrčen.

To znamená obrovský potenciál pro zaujetí žáků a jejich interaktivní zapojení do výuky. V současné době již jejich ceny klesly na poměrně přijatelnou úroveň jak pro školy, tak pro rodiče. Růst zájmu o ně objasňují i výsledky nejnovější studie České školní inspekce, která zjistila, že naprostá většina základních škol (93,5 %) cítí potřebu co největšího zapojení moderních technologií do výuky. Určitou zkušenost s tablety má dnes již 14,4 % českých základních škol a 16,4 % středních škol.

Současně také rodiče přemýšlí nad tím, jaké zařízení svým dětem pořídit a kdy.

Přínosy pro samotné učitele

Tablet může učitel využít i pro usnadnění své vlastní práce. Může si například jednoduše vytvořit rychlý test, kterým ověří pochopení učební látky po každé hodině. Stejně tak mu ale elektronická forma testů ušetří zdlouhavé opravování a vyhodnocování po výuce. Pokud chce, známky z testů může mít k dispozici doslova pár sekund od jeho napsání. Navíc bude mít rovnou k dispozici i statistiky za celou třídu, což mu usnadní rozhodování, které oblasti se následně ve výuce více věnovat.

V tomto směru velmi užitečná sada aplikací EduBase určená pro platformu Windows. Ta obsahuje nástroje pro sestavení výukových programů, procházení materiálů a zkoušení a také jejich vyhodnocování. Aplikace umožňují jednoduše zobrazit na tabletech nejen výukové texty, příklady a testy, ale využít je jako pomocníky pro týmové aktivity, rozvíjející spolupráci a komunikační dovednosti žáků. Z učitelského panelu pak lze jednoduše synchronizovat zobrazený obsah na všech připojených zařízeních. Učitelé navíc mohou využít tisíce hotových materiálů, o které se podělili kolegové on-line a nechybí ani možnost jednoduchého tisku materiálů či testů přímo z prostředí programu.

Mistr ve výuce

Velkou výhodou platformy Windows je, že kromě již zmíněných kancelářských a dalších aplikací na ní můžete využívat i celou škálu výukových programů. Ty lze v celé řadě případů používat jak na tabletu, tak na počítači, což dává ve výuce další prostor. Rozsáhlounabídku aplikací lze najít na Windows Store. Dobrým příkladem podobného prolnutí počítačů a tabletů ve výuce může být například sada aplikací od společnosti Corinth umožňující přímo v prostředí Office aplikací zobrazit 3D objekty a dokonce do výuky včlenit prvky rozšířené reality.

K dispozici jsou například Corinth Micro Engines vysvětlující funkci různých motorů. Učitele biologie zase určitě zaujme aplikace Micro Plant, která může vzít žáky na exkurzi do mikroskopického světa rostlin a skrze listy a větve se ponořit až do buněčné struktury. Dějepisáři zase mohou celou třídu snadno přenést do starého Egypta a seznámit je s archeologickou lokalitou, kde působí čeští vědci.

Na technologii Corinth Micro totiž vznikla aplikace Sloupová síň krále Raneferefa Abúsíru v Egyptě.

Velmi užitečné jsou interaktivní programy při výuce jazyků. Jejich učitelé jistě ocení např. aplikaci nakladatelství Fraus s názvem WordTrainer, která umožňuje, jak ostatně název napovídá, zábavné a efektivní procvičování slovní zásoby k učebnicím z produkce tohoto nakladatelství. Aplikace je založena na procvičování pomocí otáčecích karet, které jsou mezi studenty velmi oblíbené.

A co ocení většina učitelů? Že digitální učebnice Fraus a Nová škola, které jsou v českých školách nejobvyklejšími, jsou nyní přizpůsobeny pro Windows tablety a disponují interaktivními funkcemi, které pro ostatní platformy nebyly zprovozněny.

Jana Knesplová je manažerkou programu Partneři ve vzdělávání ve společnosti Microsoft.