Co se žáci učí prostřednictvím veřejně prospěšných projektů?

Co se žáci učí prostřednictvím veřejně prospěšných projektů?

Silvie Pýchová, Kristýna Švorcová, EDUin

Je těžké být zdravotním klaunem nebo obnovit v obci letní kino? Jak snadno se hledá podpora pro uskutečnění dobré myšlenky a nakolik je složité dotáhnout bohulibé plány do stádia realizace? Na podobné otázky hledal odpovědi filmový štáb organizace Učíme se příběhy, když natáčel vývoj a vyvrcholení šesti projektů Extra tříd na šesti různých místech v České republice. Program Extra třída realizuje obecně prospěšná společnost EDUin, která ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco nabízí školám možnost získat až 30 tisíc Kč na uskutečnění veřejně prospěšného projektu. Podmínkou ale je, že projektový záměr by měli vymyslet sami žáci 7. – 9. ročníků základních škol (popřípadě odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Aby v tom nebyli zcela sami, procesem je provází učitel (nazývaný v rámci programu Extra třída patron), který má k dispozici propracovanou metodiku a pracovní listy. Letos již začíná 3. ročník programu a doposud v rámci něj vzniklo přes 40 Extra tříd po celé republice. Jak dokazuje Galerie projektů na webových stránkách programu www.extratrida.cz, škála jimi uskutečněných projektů je opravdu pestrá. Je to logické, protože možností pozitivních změn, které mohou žáci prostřednictvím svých projektů v různých lokalitách uskutečnit, je veliké množství.

Kamera byla při tom a snímala průběh šesti projektů, které zrealizovali žáci letos na jaře. Vznikly tak dokumenty, na něž najdete odkazy na webových stránkách www.extratrida.cz. Máte možnost podívat se, jak profesionálně dokážou fungovat „sedmáci“, „osmáci“ nebo „deváťáci“, když jim jde o společnou věc, za kterou přeberou veškerou zodpovědnost. Zajímavé je, že jak žáci v dokumentech, tak učitelé v závěrečných hodnoceních přiznávají, že největší hodnotou takového typu projektu je, že v něm mají příležitost ukázat své schopnosti také žáci, kteří v běžné výuce nedosahují nejlepších výsledků. To, že mohou žáci převzít zodpovědnost za „kus práce“ v rámci projektu a ukázat, co v nich je, vede ostatní spolužáky i učitele k většímu vzájemnému respektu. V neposlední řadě stojí za to vidět radost hlavních hrdinů těchto dokumentů, když se jim celý záměr podaří dotáhnout do zdárného konce a místní lidé to ocení.

Na rozdíl od předchozích dvou ročníků, kdy byl program Extra třída pilotně určen pouze školám se značkou Rodiče vítáni, je v letošním roce poprvé otevřen všem školám v České republice. I nadále ale platí, že zapojit se mohou pouze třídy 7. – 9. ročníků. Nechcete si i vy vyzkoušet, jaké je být patronem Extra třídy? Zaregistrovat se je možné už nyní na portálu www.extratrida.cz! Projektové záměry mohou žáci připravit v online projektové kanceláří do poloviny listopadu 2014.