Další třídy mají šanci být extra – Program EXTRA TŘÍDA

Připravila: Silvie Pýchová

Projekt Babičko, nauč mě… byl náročný, ale poučný a zábavný. Přestože ne vždy
jsme byli v plném počtu, projekt se nám povedl a jsme na sebe pyšní…“, dočtete
se na webu programu Extra třída v reportáži žáků osmé třídy ze ZŠ Dolní Žandov.
Program Extra třída vloni spustila obecně prospěšná společnost EDUin
v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Díky tomu získali žáci na uskutečnění
svých plánů – v tomto případě spolupráci s místním klubem seniorů – téměř 14
tisíc Kč. Aby se mohli jako třída do projektu pustit, museli nejdříve vymyslet, co
by chtěli v místě, kde žijí, vylepšit. Jakmile dospěli ke shodě nad jedním
nápadem, sestavili plán aktivit a rozpočet a vymysleli způsob, jak zařídit, aby se o
projektu mezi lidmi vědělo. Všechny informace o projektu publikovali na webu
www.extratrida.cz a pak čekali, jestli přesvědčili odbornou porotu o tom, že je
jejich projekt realizovatelný a má smysl ho finančně podpořit. Na přípravu
projektového záměru ale nebyli úplně sami, každá Extra třída má svého patrona,
učitele, se kterým se domluví, že do projektu půjdou společně. Patron žákům
vytváří podmínky pro to, aby mohli projekt připravit a zrealizovat, radí jim, když je
potřeba, a také je to on, kdo schvaluje vše, co žáci publikují na nástěnce projektu
na www.extratrida.cz.

Není těžké stěžovat si na to, že něco někde nefunguje, že se nic zajímavého
neděje, ale těžší je vymyslet řešení´, jak situaci zlepšit, a vydržet a dotáhnout
plány až k jejich uskutečnění. O to větší radost mají ti, kterým se to podařilo. „Na 
projektu jsme pracovali přibližně 7 měsíců. Toto dětské hřiště je vlastně první v 
Hodslavicích, a proto jsme rádi, že tady po nás zůstane.“ Tak pro změnu hodnotí
výsledek své práce žáci 9. třídy ze Základní školy Františka Palackého v
Hodslavicích. Z toho, co se jim v rámci projektu Kdo si hraje, nezlobí podařilo
vytvořit, jsou nadšeni nejen místní rodiče s malými dětmi, ale i starostka obce
Pavla Adamcová, která v děkovném dopise píše: „Velice nás svým nadšením,
iniciativou a prací překvapili a jsme na ně právem hrdí!!!“ Žáci na vybudování
hřiště si obdrželi částku 27 680 Kč, museli ale také hodně práce zvládnout
vlastními silami, popřípadě motivovat lidi ze svého okolí, aby jim pomohli všechno
dotáhnout do úspěšného konce.

Takových projektů bylo uskutečněno v prvním ročníku programu Extra třída
celkem 24. Každý byl jiný podle toho, co konkrétní třída považovala za potřebné
v daném místě změnit. Všechny projekty si můžete prohlédnout v Galerii projektů
na www.extratrida.cz. A jak práci na projektech hodnotili jejich patroni – tedy
učitelé? „Děti si uvědomily, že nic není zadarmo. Pokud něčeho chtějí dosáhnout,
musí se sami zapojit.“ Vyjádřila se k účasti v prvním ročníku Libuše Kubenová ze
ZŠ v Kunovicích, která byla patronkou projektu Spojení dvou světů, kde žáci
spolupracovali s ústavem pro osoby se zdravotním postižením. Patronka Jaroslava
Studničková ze ZŠ Chotěšov má zase tuto zkušenost: „Nejvíce jsem ocenila, že
se projektu zúčastnili všichni žáci, každý měl nějaký úkol, který musel splnit, aby
třída mohla pokračovat v dalších krocích. Děti pracovaly zaujatě, uvědomily si rozsah zodpovědnosti a po skončení také pocit uspokojení a úspěchu. Žáci měli
možnost prezentovat své představy před cizími lidmi i představiteli obce, čímž
zdokonalili své komunikační dovednosti. Velkým pozitivem bylo i zapojení široké
veřejnosti – lidé nám ochotně zapůjčili své práce, hovořili s námi, vernisáže i
výstavy se zúčastnilo velké množství lidí.“ Jaroslava Hrdá ze ZŠ Okružní v Mostě,
patronka projektu Vzdělávání po celý život, vidí přínos v tom, že „se třída více
sjednotila, děti se naučily spoléhat jeden na druhého, respektovat své názory
navzájem.“

V druhém ročníku, který se právě rozbíhá, může být podpořeno až 50 takových
projektů. Maximální částka na jeden projekt činí 30 tisíc Kč, ale rozpočet každého
projektu se liší podle jeho náročnosti. Extra třídy mohou publikovat své projekty
sice až do poloviny listopadu 2013, je ale třeba myslet na to, že příprava projektu
zabere určitý čas. Máte chuť se svou třídou něco podobného podniknout?
Podmínkou účasti v programu je, aby se jednalo o 7. – 9. třídu ZŠ, popřípadě
odpovídající ročník víceletého gymnázia, a aby škola byla v síti Rodiče vítáni.
V případě, že vaše škola zatím nemá značku Rodiče vítáni, podmínky certifikace
zjistíte na www.rodicevitani.cz. Těšíme se na projekty nových Extra tříd!