Úvod

Vážení čtenáři a čtenářky,

pravděpodobně jste již zaregistrovali, že v průběhu několika posledních měsíců, jste neobdrželi výtisk časopisu Moderní vyučování.

V tomto období jsme zvažovali a částečně i připravovali nové koncepty nebo nové (elektronické) formy vydávání. Jednou z variant však od začátku bylo ukončení tištěného časopisu, který vycházel více než 20 let a vrácení nevyčerpaného předplatného všem abonentům. Tento měsíc jsme se nakonec pro tuto posledně jmenovanou možnost rozhodli. Důvodem pro toto rozhodnutí byla dlouhodobá ekonomická nerentabilita tištěného časopisu a ztráty, které jsme doposud jeho vydáváním nesli, nám již přišly neúměrné. Zpětné finanční vyrovnání za nevyčerpané předplatné – tedy předplatné od druhého čísla roku 2016 vám v tyto dny poukazujeme přímo na účet nebo poštovní poukázkou.

Omlouváme se vám za způsobenou situaci – samotné nás to velmi mrzí. Nechtěli jsme toto „finální“ rozhodnutí udělat dříve, než si budeme jisti, ze žádné jiné řešení již opravdu nenacházíme. Všechny ostatní aktivity, programy a projekty realizované vydavatelem zůstávají beze změny a v případě vašeho zájmu se budeme těšit na případnou další spolupráci.

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste věnovali časopisu Moderní vyučování i za přízeň, kterou věnujete dalším programům a projektům, které vám Aisis nabízí. Budeme se těšit na další spolupráci s vámi.

Za vydavatele
Ivo Jupa

člen správní rady Aisis

homepage