Matematika v praxi aneb student studentům

Učebnic matematiky pro gymnázia existují desítky. Kterou si vybrat, čím se
řídit a jak se při výběru rozhodnout? Student královehradeckého gymnázia si
tento problém vyřešil po svém. Učebnici matematiky napsal sám. A právě o
matematice a o motivacích, které vedly mladého studenta napsat učebnici
matematiky jsem si povídala s jejím autorem, Markem Liškou.

V tomto čísle se zabýváme motivací. Co vás motivovalo k napsání
učebnice matematiky?
První impulz k napsání učebnice jsem dostal v druhém ročníku na Gymnáziu J. K.
Tyla v Hradci Králové, kde používáme standartní učebnice matematiky pro
gymnázia. Často si spolužáci stěžovali, že většině textů v knize nerozumí, a tím
pádem je to ještě více znechucuje se matematiku učit. Já jsem tou dobou vytvářel
takové zápisky z hodin, kde jsem se snažil laicky popisovat, jak dané typy
příkladů vypočítat. Mé zápisky měly úspěch, a tak jsem si řekl, proč vlastně tyto
materiály nedat dohromady a neudělat z nich soubor zápisků ve stylu učebnice.

Komu je učebnice určena a co si od ní slibujete?
Kniha Matematika nejen pro gymnázia 1 je určena pro první ročník středních škol
a gymnázií a co si od ní slibuji? Byl bych velmi rád, kdyby pomohla studentům
s problémy ohledně matematiky, protože v dnešní době matematiku nemá
v oblibě čím dál více lidí a jednou z příčin může být právě styl výuky, respektive
nekvalitní učební pomůcky, což se mou učebnicí snažím trochu změnit.

Máte na ní již nějaké ohlasy?
Učebnici, respektive její část jsem zkoušel ve třech třídách prvního ročníku na
mém gymnáziu a ohlas byl skvělý. Hlavní reakci ale očekávám až tento školní rok,
kdy bude učebnici používat přes 150 studentů spolu s učiteli matematiky. Zde
získám cennou zpětnou vazbu, kterou využiji při úpravě knihy, aby byla ještě více
„na tělo“ pro studenty. V září 2014 pak bude dostupná i pro ostatní studenty a
širokou veřejnost.

Jak má podle vás vypadat ideální učebnice matematiky?
Ideální učebnice matematiky pro střední školy by měla v první řadě vysvětlovat
látku zajímavým způsobem, který by bavil většinu studentů. Měla by používat
takový výklad, kterému bude rozumět více méně i laik, protože studenti jsou
zpočátku laici, tak by to kniha měla brát v potaz. Samozřejmě pak je velmi
důležitá praxe, tedy v matematice v podobě příkladů k procvičení, které by měly
být nastavené od nejlehčího po nejtěžší a měly by demonstrovat typové příklady,které pomohou pochopit jak danou látku, tak zároveň připravit studenta na
zkoušku z matematiky. Učebnice by měla spolupracovat i s informační
technologií, protože v dnešní době většina lidí používá počítače, tudíž by mohli
techniku používat i ke vzdělávacím účelům, což by mohl být další krok k tomu,
aby studenty matematika bavila.

Setkal jste se s nějakou během svých studií?
Ve své knihovně mám přes třicet titulů o matematice (učebnice, přehledy, sbírky
úloh apod.) a každá přináší relativně něco nového, čím mě zaujala, ať už to jsou
dobře postavené příklady k procvičení, nebo obsah učebnice z hlediska rozsahu,
ale žádná kniha o matematice neměla vysvětlení napsané „tak, jak pusa
naroste“, tedy v jazyce, který se běžně používá (samozřejmostí je spisovná
čeština bez vulgárních slov apod.). Obecně co je ideální, není v praxi reálné, tudíž
se ani s ideální učebnicí setkat nelze.

Jak v dnešní době ideálně motivovat žáky ke studiu matematiky?
Osobně to vidím v tom, že je důležité lidem ukazovat, k čemu je něco dobré,
užitečné. Nejčastější studentská otázka je: „K čemu nám to bude?“ Na tuhle
otázku jen málo lidí (učitelů) ví odpověď. Někdy je odpověď: „k ničemu“, ale
v matematice většina látky rozvíjí mozek, tedy logické myšlení, což je nesmírně
důležité pro další osobní rozvoj. I když tato odpověď zní jako nějaké klišé od
pedagogů, tak to alespoň, podle mé zkušenosti, trochu pravda je.

Když si vzpomenete na své učitele ze základní/střední školy, kdo z nich
byl pro vás tím pozitivním vzorem a dokázal vás motivovat?
Na základní škole to byla bezesporu paní učitelka Eva Humlová, která mě
motivovala nejen v anglickém jazyce, ale především v životě, což Vám dá strašně
moc. Díky ní jsem mohl zažít spoustu krásných chvil, adoptovat děti v Africe a
posléze je dokonce v Keni navštívit (projekt Jedeme do Afriky! Nechceme
pomáhat jen na dálku), vidět spoustu míst v Evropě a mnoho dalších skvělých
aktivit. Co se týče střední školy, tak zde jsem též poznal spoustu skvělých lidí, a
to jak v řadách spolužáků, tak i učitelů. Jedním z nich je pan učitel Miroslav
Novák, který mi velmi pomáhá v oblasti matematiky, tedy je mou oporou při
tvorbě učebnice. Jsem velmi rád, že jsem ho potkal a jsem mu strašně vděčný.
Druhou oporou z učitelského sboru mi je paní učitelka Marie Slintáková, která mi
pomohla se zlepšit v prezentačních dovednostech, češtinářských korekcích,
vystupování před lidmi a v celkovém zvýšení sebevědomí. Mohl bych jmenovat
spoustu další skvělých učitelů, kteří mě něco naučili a motivovali tak dále se
rozvíjet a pomáhat druhým.

Nebo naopak dokázal vám někdo svůj předmět znechutit?
Znechutit předmět může kdokoliv. Asi nejhorší kombinací je to, když Vás daný
předmět nebaví a nebaví ani daného pedagoga, pak už asi nikdy k tomuto
předmětu mít kladný vztah nebudete, a to ani s nejideálnější učebnicí.

Máte pocit, že vás škola dostatečně motivovala k práci a učení?

Škola se možná částečně snaží studenty motivovat, ale hlavní rozhodnutí je vždy
na každém, takže zda mě motivovala, nedovedu říci, pravděpodobně k tomu
určitě přispěla, ale myslím si, že velkou váhu vždy hraje to, co člověk doopravdy
chce. Pokud to bude chtít, pak se namotivuje bez problémů sám, tzn., že
motivace k učení, dle mého názoru, ještě trochu chybí, stačí se podívat na pár
diskuzí, kde si studenti vyměňují názory na různá témata, ať už o tom, jak školu
nenávidí, že jsou rádi, že je pátek apod., prostě školu nemají rádi, tak proč by si
měli od ní brát rady k tomu, aby se učili a pracovali?

Kde jinde jste nacházel či nacházíte pozitivní vlivy k vašemu profesnímu
růstu?
No… takový návod, kde brát energii pracovat hledá asi každý. Osobně se snažím
hledat pozitivní vlivy v tom, že přemýšlím, proč to vlastně dělám. Když najdu
dobré důvody, proč napsat učebnici, pak ji začnu psát. Je důležité mít vždy pádné
důvody, proč něco dělat, jinak nemá cenu něco vůbec vykonávat. Pozitivní vliv
tedy hledat v sobě, zkusit se zamyslet, proč to člověk má dělat – zajistit rodinu,
moci jet na dovolenou, pomoci lidem, odreagovat se, zaplnit volný čas apod.

Co byste vzkázal studentům a žákům, kteří se bojí matematiky?
Tak hlavně zachovejte klid, nejde přeci o život. Není to nic, co by se nedalo
zvládnout, ačkoliv to do hlavy samo nenaleze, takže je třeba tomu věnovat trochu
času a trpělivosti. Mohou zkusit používat různé výukové weby, kamarády, knihy či
jim může být nápomocna právě ta moje učebnice.

 

Dále Marek Liška o své učebnici říká:
Jaká je historie mého projektu?
Během studia na Gymnáziu J. K. Tyla jsem zjistil, že mě matematika baví a začal
jsem s ní pomáhat spolužákům. Po čase bylo studentů tolik, že mě napadlo
zefektivnit doučování zápisky na webu www.nasprtej.cz. Chtěl jsem, aby
studenti byli schopni látku pochopit sami s pomocí mnou vytvořených materiálů
a našli si tak i oni cestu k matematice a k porozumění dané látky. Zjistil jsem, že
mnou prezentovaná a vysvětlovaná látka měla úspěch, spolužáci mě chválili, i
jejich studijní výsledky se zlepšily. Zápisků přibývalo, spolužáci i já jsme měli
pocit, že z učebnice použité v hodinách spoustě věcí nerozumíme, a v tom
momentu jsem si řekl, proč nezkusit vytvořit vlastní učebnici přístupnou právě
mým vrstevníkům, napsanou studentským jazykem. Takhle se zrodil nápad a
následně jsem se pustil do psaní.

Jak jsem projekt realizoval?
V průběhu tvorby výukové pomůcky jsem se rozhodl zjistit, jaký názor by na ni
měla veřejnost. A tak jsem se s tímto projektem zúčastnil Středoškolské odborné
činnosti, kde jsem získal 1. místo v krajském kole a postoupil jsem tak do kola
celostátního.
Mým cílem je zrealizovat pilotní projekt použití mé knihy ve výuce matematiky v
1. ročnících gymnázií a středních škol. Projekt začne na Gymnáziu J. K. Tyla za
podpory všech vyučujících matematiky i vedení školy. Formou přiloženého
dotazníku u kapitol v didaktické pomůcce získám cennou zpětnou vazbu, díky
které budu mít prostor pro zdokonalení učebnice. Tímto způsobem opět vylepším
učební pomůcku a docílím tak toho, aby se studium matematiky stalo jednodušším a přístupnějším všem studentům. Do budoucna bych rád dopsal
další díly učebnice pro 2., 3. a 4. ročník středních škol.
Vznikly by čtyři učebnice, které bych nabízel školám jako kompletní sadu pro
výuku matematiky.

Co je hlavním cílem tohoto projektu?
Mým cílem je, aby se má učebnice matematiky využívala na středních školách od
školního roku 2013/2014 a aby ji mohli využívat vyučující i studenti k
efektivnímu studiu matematiky. Po tomto školním roce bych mou knihu vylepšil
díky zpětné vazbě z dotazníků v učebnici a následně bych výukovou pomůcku
odeslal pro schválení na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tím by se
stala přelomovým projektem v historii tvorby učebnic, jelikož by student
poprvé vytvořil učebnici směřovanou svým vrstevníkům s doložkou od MŠMT.

Pro koho je projekt určen?
První díl učebnice je určen studentům prvních ročníků středních škol. Tento díl
učebnice se skládá jen z jediné knihy a to proto, aby byla zachována
jednoduchost a přehlednost. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se výuková
pomůcka skládá z pracovního sešitu a učebnice zvlášť, studenti často zapomínají
jeden z dílů doma.
Jedinečnost této knihy spočívá v tom, že je psána studentem a je v ní popsáno
mnoho vzorových příkladů pomocí textů, které jsou psány studentským jazykem.
Jsou tak pro studenty přístupnější a dále obsahují spoustu upozornění na jejich
nejčastější chyby, které jsem díky svému doučování a rad učitelů zpozoroval.

Proč zrovna učebnice?
Již jsem výše zmínil, že učebnice je psána studentským jazykem, který je v
mém projektu stěžejním. Držím se pravidla, že učivo vysvětlené studentem
studentovi je vždy srozumitelnější, než když učivo vysvětluje akademik, který si
již tak dobře nepamatuje, jak se vlastně vše naučil. Dalšími částmi, kterými se
zásadně liším od současných učebnic, jsou upozornění na nejčastější chyby, které
studenti dělají, a jednoduše okomentované příklady se spoustou příkladů k
procvičení, které jsou vyřešené na webových stránkách této výukové pomůcky.

Jaké je mé očekávání?
Díky tomuto projektu získám zpětnou vazbu užití učebnice ve výukové praxi a
otevře se tak možnost nabytí plnohodnotného statusu učebnice, navíc s přidanou
hodnotou práce studenta pro studenty. Chci, aby pro mé vrstevníky nebyla
matematika něčím, co je nebaví a co nechápou, ale aby si k ní, díky mé učebnici,
našli cestu a porozuměli jí.

Jaký je časový harmonogram?
červenec – srpen 2013: Odborná korektura učebnice (matematika, typografie,
sazba).
srpen 2013: Tisk učebnic.
září – říjen 2013: Začátek využití učebnice v hodinách matematiky v 1. ročnících
Gymnázia J. K. Tyla a v případě větší finanční podpory i do ostatních středních
škol.
červen 2014: Konec projektu, závěrečné vyhodnocení celoroční zpětné vazby od
studentů a vyučujících.

Kdo zajistí realizaci projektu?
Učitelé matematiky v 1. ročnících na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.
Marek Liška – autor učebnice, monitoring a zajištění zpětné vazby.

A na závěr pro informace o rozpočtu učebnice.
Tisk 200 ks učebnic (formát B5, cca 350 str.)  26 082 Kč
Odborná matematická korektura knihy 10 000 Kč
Odborná typografická korektura knihy 5 000 Kč
Cestovné 5 000 Kč
Grafické zpracování knihy 43 800 Kč
Celkem 89 882 Kč

Kontakt na autora učebnice:
Marek Liška
tel.: +420 775 036 675
e-mail: ucebnice@nasprtej.cz
www.ucebnice.nasprtej.cz